Icon Collap

WEB SERVER Version

Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu

CIMON SCADA

Phần mềm SCADA Cimon (CIMON-SCADA) là một phần mềm phát triển dựa trên nền tảng là Windows. Phần mềm SCADA của chúng tôi được tối ưu hóa cho một loạt các ngành công nghiệp, cho phép người dùng giám sát và kiểm soát hệ thống bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.

Product
WEB SERVER Version
Overview

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA UNL-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA UNL-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 10-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 10-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 5-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 5-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 1-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 1-E

WEB Ver

Web Server là phiên bản đầy đủ nhất với tất cả các tính năng bao gồm Developmet tool, Runtime viewer, Server/ Mobile,Web & Network Clients.
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.