Icon Collap

Option

Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu

CIMON SCADA

Phần mềm SCADA Cimon (CIMON-SCADA) là một phần mềm phát triển dựa trên nền tảng là Windows. Phần mềm SCADA của chúng tôi được tối ưu hóa cho một loạt các ngành công nghiệp, cho phép người dùng giám sát và kiểm soát hệ thống bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.

Product
Option
Overview

Mobile

‘CIMON-SCADA’ is a powerful and reliable all-in-one tool designed for monitoring and controlling industrial sites. SCADA Redundancy (Primary / Secondary) Web Server and Client Remote Control (Explorer browser or Mobile App on iOS/ Android) Multiple Protocols and PLC Drivers (OPC, ODBC, SQL, OLE, TCP/IP, Modbus, FEP) Dongle type USB License...
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.