Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Download a Project To Xpanel sử dụng USB/SD/MMC

Download a Project To Xpanel sử dụng USB/SD/MMC

14/10/2019 216

Chuẩn bị cho USB / SD / MMC

Download a project into USB/SD/MMC memory.

Chọn Online -> Copy Project to Removable Memory.Chuyển đổi project thành Runtime Project.

Chọn thiết bị USB / SD / MMC mục tiêu

Nhập vị trí của thiết bị USB / SD / MMC đích; nó phải nằm trong Thư mục gốc (Thư mục). Xpanel không thể nhận ra Thư mục con (Thư mục con).

Nhấn vào OK để tải dự án về Xpanel.

Cắm Portable Memory Device vào Xpanel

Close Xpanel Application Program

Nếu bạn chạm vào ba góc của màn hình Xpanel theo thứ tự hiển thị bên dưới, hộp thoại Cấu hình Xpanel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Thoát để tắt chương trình Ứng dụng Xpanel và hiển thị Windows CE Desktop.

Writing a Project into Xpanel by Ethernet Loader

Trên Windows CE Desktop, Ethernet Loader thông thường sẽ được chạy. Trình tải Ethernet không chỉ hỗ trợ lên / tải xuống qua Ethernet mà còn chiếu lên / tải xuống qua Thiết bị lưu trữ di động.

Chọn Removable Storage -> Xpanel.

 

Chia sẻ với:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.