Icon Collap
Trang chủ » Tất cả sản phẩm » Module truyền thông Cimon CM1-SC02CDMA

Module truyền thông Cimon CM1-SC02CDMA

Lượt xem: 513

CM1-SC02CDMA: RS232C 1Port, RS422/485 1port (CDMA (WCDMA) communication)

Chia sẻ:

Module truyền thông Cimon CM1-SC02CDMA

 • CIMON-SCADA hỗ trợ đầy đủ cho giao tiếp CDMA (WCDMA).
 • Gói phương thức kết nối là chỉ tương thích với giao thức CICON loader.
  (Các giao thức khác không hỗ trợ phương thức gói.)
 • Truyền thông với CDMA Packet / Circuit
 • Mạng truyền thông CDMA do người dùng lựa chọn
 • Cài đặt tham số dễ dàng thông qua hộp thoại
 • Sử dụng chương trình người dùng để thiết lập kết nối và chấm dứt
 • Đọc và ghi dữ liệu thông qua giao thức HMI
 • Tối đa 32 đơn vị cho truyền thông Multi-drop
 • Một loạt các tốc độ truyền thông (300bps ~ 76800bps)
 • Truyền thông 1: 1/1: N / N: M (trong trường hợp RS422)
 • Giàu tính năng để chẩn đoán lỗi (Tự chẩn đoán / Chẩn đoán lặp lại)

Thông số kỹ thuật

Item CM1-SC02CDMA
Interface CH : RS232C / CH2 : RS422/485
Communication
Mode
HMI CIMON Protocol (1:n)
Loader CICON Communication
MODBUS MODBUS/RTU Mode (Slave / Master)
User definition Dissimilar communication
Data Type Data Bit 7 or 8-Bit
Stop Bit 1 or 2-Bit
Parity Even / Odd / None
Synchronization Asynchronous
Transmission Speed 300~76800 bps

Supported CDMA Models / Specifications

Communications
Network
Model Manufacturer Connection Method Note
2G
(CDMA)


BSM-856 Bellwave Circuit or Packet Recommended
RCU-800 Woojin Circuit or Packet  
3G(WCDMA) NTWE-300 NTmore Packet Recommended

 

CM1-SC02CDMA

RS232C 1Port, RS422/485 1port (CDMA (WCDMA) communication)

Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.