Icon Collap
Trang chủ » Tất cả sản phẩm » Module truyền thông Cimon CM1-SC01A

Module truyền thông Cimon CM1-SC01A

Lượt xem: 692

CM1-SC01A: 1 Port RS232C

Chia sẻ:

Module truyền thông Cimon CM1-SC01A

  • Hoạt động độc lập theo kênh với giao thức bên thứ 3 RS-232C và RS422/ 485 kênh.
  • Đọc và ghi dữ liệu thông qua giao thức HMI.
  • Hỗ trợ giao thức HMI cho Multi drop. (Có thể liên lạc tối đa 32units) (RS422 / 485)
  • Modem CDMA được tích hợp trong một số mô-đun nối tiếp để điều khiển PLC ở xa (RS232C)
  • Hỗ trợ nhiều loại tốc độ liên lạc (300bps ~ 38400bps).
  • Comm. port  RS232C / RS422 / 485 có thể được sử dụng như kênh độc lập hoặc kênh liên kết.
  • Hỗ trợ 1:1 /1:N / N:M trong trường hợp RS422 / 485.
  • Hỗ trợ Full-duplex (RS422) và Half-duplex (RS485).
  • Hỗ trợ chức năng MODBUS / RTU Master.
  • Các kênh RS422 / 485 là bộ cách điện photo coupler để chống nhiễu

Thông số kỹ thuật

Model CM1-SC01A CM1-SC01B CM1-SC02A CM1-SC02C CM1-SC01DNP
Interface Ch1: RS232C N/A Ch1: RS232C Ch1: RS232C Ch1: RS232C
Comm. Method N/A Ch2: RS422/485 Ch2: RS422/485 Ch2: RS232C N/A
Comm. Mode HMI mode CIMON protocol (1:n) N/A
Loader mode CICON Communication N/A
MODBUS MODBUS RTU Mode (Slave, Master) N/A
PLC Link Communication between CIMON PLCs N/A
DNP Communication between CIMON PLCs DNP 3.0 protocol
User defined mode Protocol program N/A
Data type Data bit 7 or 8Bit
Stop bit 1 or 2Bit
Parity Even / Odd / None
Synchronization Asynchronous
Insulation 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800
Modem Distant communication by external modem

CM1-SC01A

1 Port RS232C

Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.